Havas İlmiyle Alakalı Bilinmesi Gerekenler

Havas İlmi tek bir ilim dalı değil, tüm ilim dallarının özünün alınıp harmanlandığı geniş bir yelpazenin adıdır. Matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tıp, farmakoloji, psikiyatri, psikoloji, coğrafya, tarih, astronomi, jeoloji gibi ilim dallarını ve ilahiyatı kapsar. www.suleymanasaf.com Örneğin coğrafyayı astrolojiyle birleştirmeden insanlar hakkında doğru varsayımlara ulaşamazsınız. Çünkü doğup büyüdüğümüz coğrafik şartlar da en az burçlar kadar insan doğası ve kişiliği üzerinde etkilidir.

Havas ilminde ilk adım branşlaşmaktır. Örneğin astroloji bir branş dalıdır. Rukyecilik ayrı bir branştır. Metafizik alem ise başlı başına bir uzmanlık alanı gerektirir. Bunların dışında bioenerji, genel şifacılık, nümeroloji (cifir ve vefk ilimleri) de havas ilminin branşları arasındadır. Tüm bu branşlarda uzmanlaşmak için zamana ve ciddi eğitime ihtiyaç vardır. www.suleymanasaf.com Tüm bu alanları bildikten sonra havas ilminde içtihat derecesine çıkabilir ve ledünni ilme mazhar olursunuz.

Tasavvuf ilmi havas ilminin alt kollarındandır. Belki de en önemli merkez tasavvuftur. Çünkü havas ilminde asıl amaç fizik ve metafiziğin, ilim ve bilimin birleştirilip bir alanda kullanılmasıdır. Bunun yolu da beyin ve ruh bütünlüğünü sağlamaktan geçer.  www.suleymanasaf.com

Cincilik, hüddamcılık, majisyenlik, efsunculuk ve spirütalizzm  asla havas ilminin ana konuları arasında yer almaz. Çünkü bunlar ilerlemeden çok esaret temellidir. Havas ilmi ise insanı her türlü zihinsel ve ruhsal esaretten kurtarıp madden ve manen ilerlemeyi amaçlar.  Biz bunlara “havas ilminin çöplüğü” diyoruz. www.suleymanasaf.com

Havasçı olmanın temel şartı beynimizi ve ruhumuzu her türlü negatiflik, süfliyat ve engellerden arındırmaktan geçer. Suleymanasaf.com Buna biz metafizik zincirleri kırıp beyni ve ruhu serbest bırakmak diyoruz. Bunu başardığımız zaman beynimizin kapıları fiziksel evrene, ruhumuzun kapıları lahuti ve metafiziksel evrene açılır.

Share Button