Havas İlmiyle Şifacılıkta Usüller

Havas ilmini kullanarak ifacılık yapmanın en önemli şartının branşlaşmak olduğunu bir önceki yazımızda detaylı olarak vurgulamıştık. Şimdi de diğer hususları arz etmek istiyorum.

Şifacılıkta bizim örnek almamız gereken ilim tıp, kişiler ise doktorlardır. Bir şifacı tıpkı bir doktor gibidir. Yani belli bir alanda uzmandır ve uzmanlık alanı dışına çıkmamalıdır. Ayrıca hastalara ilacı bizzat vermek yerine reçete yazmayı tercih etmelidir.

Metafizik veya parapsikolojik sıkıntıların temel sebebi bedensel, mental ve ruhsal enerji düşüklüğü yada dengesizliğidir. Metafizik dengesizliğin bir çok sebepleri vardır. Örneğin kişi kendine ve ibadetlerine çok dikkat ediyordur ama eşi yada çocukları aşırı negatif süfli baskı altında olabilir. Yada anne babadan kaynaklanan sıkıntılar yaşıyor olabilirler. Hatta arkadaş çevreinin durumu bile etkileyebilir. Evin konumu, komşular, aşırı yapılan ağır zikirler, ehliyetsiz bir tasavvuf şeyhine bağlı olmak, bazı sureleri sürekli ve çok okumak gibi daha bir çok sebep sıralayabiliriz.

Bazen de sebep beden ve ruh uyumsuzluğu, isminin enerjisinin ağır yada hafif gelmesi, aşırı nazara ve hasede uğraması, üveysi biriyle (karşısındakinin enerjisini kendine çeken) sürekli karşılaşması veya aynı ortamda bulunması gibi şeyler olabilir. Enerjinin çok yüksek olması da en az düşüklüğü kadar kişiye etki eder.

Çok sık duyduğumuz bir şey vardır. “Hocam ben namazımı kılıyorum, dualarımı okuyorum, hatta Kuranı Kerim okuyorum. Peki neden bende bu rahatsızlıklar yada musallatlar var?”. Bu sorunun cevabı yukardaki seçenekler arasında vardır. Ama özet cevap olarak “metafizik dengesizlik” diyebiliriz.

İşte şifacının görevi düşük olan enerjinin yükseltilmesi ve dengesiz olan enerjinin dengelenmesini sağlamaktır. Bunun için atılacak ilk adım hastaya uygun reçeteler hazırlayarak, görevler ve ödevler vererek kendi kendini iyi etmesini sağlamaktır. Yoksa hemen muskalar yamak ve okumalar yapmak değildir. Hastaların büyük çoğunluğu bu yöntemle iyileşir. Reçeteyi sadece dualar ve ibadetler olarak düşünmeyin. Gerekirse bitkisel ilaçlar, tıbbi yöntemler, vitaminlerle de takviye etmeniz gerekebilir ve bu konularda da bilgi sahibi olmalısınız.

Siz bir reçete hazırladınız ve hasta buna uymadıysa onunla boşa zaman kaybetmeyin. Ama uyguladı fakat netice alamadıysanız o zaman muska yazmak, rukye veya vird okumak gibi alternatifleri değerlendirebilirsiniz.

Peki hastanın nesi var? Enerji düşüklüğü yada dengesizliğine sebep olan sorun ne? Bunu nasıl anlayacağız?

Genel olarak adına bakım yapmak denen tahlil ve röntgenlerle elbette. Tıpkı bir doktor gibi öncelikle hastanın şikayetleri deaylı olarak dinlenir. Eksik kalan yerler ve muhtemel sebepler için sorular sorulur. Bundan çekinmeyin. Çünü hastalar sizden çoğunlukla kehanet ve falcılık beklerler. Siz bu değilsiniz ve olmamalısınız. Ancak hastayı ilk görüşte tanıyacak kadar da ilim ve feraset sahibi olmalısınız.

Şikayeti dinledikten sonra gerek duyulursa tahlilller başlar. Hastayı tahlil etmek için fizyonomi (ilmi kıyafet) ve isim analizi yapmayı bilmelisiniz. Fizynomide sadece kıyafet ilmi değil, tıbbi veya metafiziki rahatsızlıkların yüz ve vücuttaki göstergelerini de bilmek zorundasınız. Eğer tahliller yetmediyse o zaman ultrasona ihtiyaç var demektir. Bunu da astroloji, nümeroloji ve zaman ilmiyle yaparsınız. Astrolojide klasik burçlar kadar yıldız haritasını ve yükselenini de incelemelisiniz. Zaman ilmiyse doğduğu an, saat, şu andaki yaşı ve hatta size geliş gün ve saatiyle alakalıdır.

Son çare ise mr dır. Bunun için de metafizik varlıkların istihdamını bilmeniz lazım. Başta da dediğimiz gibi bunların hepsini bilemeyebilirsiniz. Bu da sizde bir eksiklik yada kusur değildir. Gayet doğal ve normaldir. Anormal olan ise sizin bu eksikliği kabul etmemenizdir. Nasıl ki doktorlar hastayı tahlil ve mr için başka kişi veya birimlere yönlendiriyorsa siz de bunu yapabilmelisiniz. Tabi bulabilirseniz. İşin maelsef bir de b boyutu var.

Gayemiz inşallah her konuda ayrı ayrı uzmanların yetişmesine katkı sağlamaktır. Destekleriniz için teşekkürler.

Share Button

Havas İlmiyle Yapılabilecek Meslekler 2

Bir önceki yazımızda havas ilmini öğrenerek danışmanlık yani belirli alanlarda yaşam koçluğu yapabileceğinizden bahsetmiştik. Özellikle belirli alanlar diyorum, çünkü bunu her alanda yapmaya kalkarsanız inandırıcılığınızı kaybedebilirsiniz. Ayrıca bırakın başkaları da bu pastadan istifade etsin.

Şimdi işin bir başka boyutu olan şifacılıktan bahsedelim. İnsanlar genellikle metafizik ve parapsikolojik sorunları, bilhassa da hastalıkları sebebiyle havas ehli olarak düşündükleri kişilere müracaat ederler. Genel yapılan muska yazmak, hastaya okumak ve okuma vermek, suya okumak şeklindedir. Bazıları görevli atadıklarını, bazıları reiki veya bioenerji gibi yöntemlerle şifa verdiklerini, bazıları da hacamat yaptıklarını da iddia ederek şifacılığın farklı versiyonlarını da denemektedirler. Genel olarak olumlu sonuç alınamamakla birlikte bazen bunlardan plasebo etkisiyle iyileşenler de vardır.

Bu yapılan çalışmalar özünde kısmen doğru olsa bile genel itibariyle bir çok yanlışlıklar içermekte ve tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Çünkü yapılan uygulamalar genellikle kitaplarda yazan şeylerin kağıda yada nefese dökülmesi şeklindedir. Elbette yeni şeyler icat etmeye gerek yok. Kitaplarda yazılı olan mücerrep uygulamalardan istifade edilecektir. Ancak siz kitapta yazılı olanı zaman, mekan, kişi ilimlerine vakıf olmadan ve gereklerine riayet etmeden yazarsanız sonuç alamazsınız. Mesela hastanın ruhsal yönünü bilip, onun için gerekli olan vefki astrolojik takvimine göre oluşturup, zamanını akip ederek yazmazsanız sonuç alamazsınız. Daha da kötüsü yazdığınız vefk korumaktan ziyade zarar verir.

O zaman işi doğrusu ne?

İşin doğrusu bugün tıp doktorlarının yaptığıdır. Yani önce yeterince eğitim alıp, bilgiyi stajla pekiştirip, sonrasında branşlaşmaktır. Branşlaşmanın da 2 yönü vardır

1- İlimde branş

2- Uygulamada branşlaşmak.

Havas ilminin çok geniş kapsamlı olduğu ortadadır ve herkesin içtihat derecesinde her şeyi bilmesi zaman alan bir süreçtir. Şifacılık yapacakların öncelikle şifa dallarında yeterli bilgiyi öğrenmesi lazımdır. Bunlar rukye okuma usulleri, metafizik etkiler, parapsikolojik problemler, muska yazım teknikleri, metafizik varlıkların istihdamı, bioenerji ve hacamat olarak ana başlıklar altında toplanabilir. Hangi rahatsızlıklar rukye ile, hangileri muska ile, hangileri bio enerjiyle tedavi edilir, hangi rahatsızlıklarda metafizik varlıklar istihdam edilmelidir, hangi sorunlar hacamat ile çözülür gibi soruların cevapları öğrenilmeden şifacı olunamaz.

Tüm bunları öğrenmek de yeterli değildir. Tıp okuyan bir öğrenci tıbbın bütün dallarının derslerini görür ama sonrasında birini seçip orada uzmanlaşır. KBB doktoru dişin de gözün de anatomosini bilir ama hiç diş çeken, göz muayene eden bir KBB uzmanı göremezsiniz. Elbette pretisyen sağlık ocağı hekimleri genel muayene ederler. Ama sadece basit rahatsızlıklar için ilaç yazar ve ileri boyuttakileri daha kapsamlı bir hastane ve uzman bir hekime havale ederler.

Tıpkı bunun gibi havas ilmiyle şifacılık yapacak olanlar da her şeyi okuyarak öğrenseler bile bir dalda branşlaşmak zorundadır. Aksi halde büyük sıkıntılara sebep olabilir.

Nasıl mı?

Örneğin metafizik varlıklarla çok uğraşan ve onlarla öyle yada böyle iletişim sağlayan kişiye bir rukye hastası gelse, o kimse de ona yönelik çalışma yapsa, rukye hastasında da musallat olmasa, ORDAN AYRILMADAN MUSALLATA maruz kalır. Çünkü metafizik varlıklarla uğraşan kişilerin sadece yanlrında değil, çevrelerinde de varlıklar dolaşır. Yanındaki ulvi bir varlık olsa bile etrafta onara engel olmak ve düşmanlık etmek için dolaşan süfli varlıklar vardır ve oraya gelenlere musallat olabilirler. Keza rukyeci birine musallatlı bir hasta gelse ve ona okusa, hastadaki musallatlar rukyeciye zarar verebilirler.

Bir başka branşlaşma sebebi de havas ilminde neyle çok uğraşır ve uzmanlaşırsanız o konuda mental ve ruhsal olarak gelişirsiniz. Her dalda çalışmalar yaparsanız yerinizde sayarsınız.

Share Button

Havas İlmiyle Yapılabilecek Meslekler 1

Havas ilmi deyince akla ilk gelen ve malesef yapılan işler bellidir. Cincilik, muskacılık, rukyecilik, büyücülük… Genel ortak paydası şifacılık, kadın erkek ilişkileri, para olan işler değişik isimler altında meslek olarak icra ediliyor. İşin tuhafı insanlara şifa dağıttığını söyleyecek kadar hadsiz olanların çoğunun, hatta neredeyse hepsinin ya kendisi, ya ailesi yada çevresindeki bir çok eş dost akrabası metafizik ve parapsikolojik, hatta tıbbi rahatsızlıkların pençesinde kıvranıyor.

www.suleymanasaf.com

İnsanlara aile huzuru, sevgili bulma, gideni döndürme gibi vaatlerde bulunanların ya kendisi boşanmış, ya çoluk çocuğu aile huzursuzluğu çekiyor, yada evinde boşanmamış olsa bile huzur yok. İnsanlara para ve iş kısmeti vaat edenlerin tek geliri insanları sömürmek. Peki nerde kaldı bu insanların “havas uzmanlığı”?

Oysa havas ilmi “ben merkezli” bir ilimdir. Öncelikle bu ilimle uğraşanın kendini ilim, mental ve spiritüel olarak geliştirmesi, kendi sorunları çözmesi ve öncelikle kendine ve kendine ait olan ailesine ve çevresine yardımcı olabilmesi gerekir. Sonra da öncelik bireyler olmak üzere topluma faydalı olmaya çalışmalıdır. www.suleymanasaf.com

Yani havas ilmi öğrenilerek yapılabilecek ilk iş bireysel gelişim ve terakki rehberliğidir. Günümüzün moda tabiriyle “Yaşam Koçluğu”. Bu mesleği özellikle modern astrolojiyle uğraşanlar zaten yapıyorlar. Ama onların kendilerine yaşam koçu demelerinin sebebi falcı, medyum, kahin gibi tanımlamalar hoş durmadığı içindir. Elbette astrolojiyle yaşam koçluğu yapılabilir. Buna diyecek bir sözümüz yok. Ama havas ilmi astrolojiden ibaret değildir.

Bir de yaşam koçluğu tek bir branştan oluşmaz. İş, ekonomi, aile, sağlık, imaj gibi bir çok alanı olan bir meslek dalıdır. Konuyu daha iyi anlamak ve anlatabilmek için öncelikle kısaca yaşam koçu ne demektir onu anlayalım.

www.suleymanasaf.com

Koç (coach) demek bireyi bulunduğu yer ve durumdan (nötr yada negatif) daha iyi duruma götüren rehber demektir. Batıda takım antrenörlerine koç denmesinin sebebi de budur. Bir takımı liderlik koltuğuna veya en yakınına taşıyacak şekilde çalıştıran rehbere koç denir.

Yaşam koçu bireysel olduğu gibi takımsal ilerlemek içinde rehberlik edebilir. Tabi öncelikle rehberlik etmeye kalkıştığı alanda kendisinin yeterince bilgi ve tecrübeye sahip olması, ve kendisinin başkası için hedef olarak gösterdiği sonuca ulaşmış olması gerekmektedir. Yoksa inandırıcılığını kaybeder ve danışan (müşteri) bulamaz.   

Bir diğer önemli hususta bu konunun mutlaka eğitiminin alınması gerektiğidir. Havas ilmiyle öğrendikleriniz kadar önemli olan bir husus onu karşınızdakine aktarmaktır. Bunun için diksiyon, hitabet, doğru soru teknikleri, problemlere bakış açısı gibi konuları mutlaka öğrenmelisiniz. Bunun için de mutlaka uzman olan bir yerden eğitim almanız gerekir. www.suleymanasaf.com

 Tabiki bu eğitimin bir bedeli vardır. Uluslar arası geçerliliği olan kuruluşlardan alınacak bir eğitimin maliyeti yaklaşık 15-20.000TL civarıdır. Rakam size büyük gelse de seans başı (1-1,5 saat) ücretin 150 TL den başlayıp 1000TL ye kadar çıktığını düşünürseniz bahsettiğimiz eğitim ücreti sizin ortalama 1 aylık kazancınıza tekabül eder. Bu işten aylık 100.000TL+ kazanç elde edebileceğinizi de hesap edersek bahsedilen rakam çerez parası durumuna düşer.

Peki havas ilmini öğrenen bir kişi hangi alanlarda yaşam koçluğu yapabilir?

Günümüzde bu eğitimi almamış yaşam koçlarının danışmanlık yaptığı her alanda danışmanlık yapabilir. Üstelik bu ilimleri bilen birisi bu işi onlardan çok daha ileri düzeyde, daha etkin ve doğru yapar. Birkaç başlık halinde sayarsak. www.suleymanasaf.com

  1. Parapsikolojik ve metafizik konularda danışmanlık (koçluk). Size musallat, büyü, nazar gibi sorunlarla gelen birini muska yazıp okuyarak iyileştirmeye çalışmak mı daha etkin sonuç verir, yoksa ona bu sorunlarla mücadele edip başa çıkmayı öğretmek mi? Bunun cevabını şöyle verelim. Doktorlar (istisnai durumlar hariç) ilaç mı uygular yoksa ilaç mı tavsiye eder? Elbette kullanacağı ilaçları, hastalıktan korunma ve kurtulma yöntemleriyle beraber hastaya tavsiye eder. Doktorlar tedavi etmez, nasıl tedavi olacağınızı öğretir. Eğer ilaç ve tavsiye boyutu aşılmışsa ancak o zaman serum yada ameliyat devreye girer. Havas ilmini bilen bir parafizik yaşam koçu da aynen böyledir. Hastaya yol gösterir, gerekirse ödevler verir ve belli seanslarla bunu kontrol eder. Böylece danışan hem size yüklenmez, sorumluluğu kendinden sizin üstünüze atmaz hem de bir daha o hastalığa yakalandığında ne yapacağını bilir.  Korkmayın, iyileşen bir hasta kayıp değil, kazançtır. Canlı reklam aracıdır ve bu kadar parafizik rahatsızlıkların olduğu toplumda yeni müşteriler demektir. www.suleymanasaf.com
  2. İş ve Meslek danışmanlığı. Bu konuda yazılmış onlarca eser, verilmiş yüzlerce seminer var. Ancak bunların çoğunluğu iş ve meslek gelişimini bilimsel temellere, yaşamsal deneylere dayandırarak anlatmaya çalışır. Olayın metafizik ve parapsikolojik boyutuna yeterince eğilmez. Halbuki iş ve meslek seçimi sınavda zoraki yada tesadüfen kazandığınız üniversite bölümüne, yada ailenizin sizin için seçtiği yaşam biçimine bağlı olmayacak kadar hassas bir konudur. Emel mantık “kendine isteyerek yada tesadüfen biçilen rolü iyi oyna ve işinde başarılı ol” şeklinde başlar ve ilerler. Gerçek ise “karakterine, ismine, astro haritana, kişiliğine, içsel yatkınlığına uygun mesleği seçersen başarı kendiliğinden gelir” olgusudur. Bu sebeple “kendine  en uygun mesleği seçen kişiler başarılıdır (yada çocuğunuza uygun mesleği seçerseniz başarılı olur)”. Bu yüzden 40lı yaşlardan sonra iş ve meslek değiştirip başarıyı yakalayan insan sayısı çok fazladır. Doğru seçim yapılmazsa ya sürekli iş değiştirerek başarısız deneyimler yaşarsınız, yada sabit olarak bir meslekte boğazı tokluğuna, mutsuz ve yorgun bir hayatı sürünerek yaşarsınız. Bu konuda insanların ciddi rehberliğe, ve havas ilmi uzmanı olan rehberlere ihtiyacı vardır. www.suleymanasaf.com

Bir diğer hususta, insanlar doğru mesleği seçmiş olsalar bile maddi kısmet ve başarısının önünde bir çok metafizik ek oluşabilir. Mesela nazar, büyü, musallat bunlara örnektir. Tüm bu tıkanıklıkları açacak bir uzmana her zaman ihtiyaç vardır. Önemli olan insanlarda bu konuda farkındalık oluşturmak ve tanınmaktır.

Yada hasbel kader yanlış seçim yaparak bir mesleğe yıllarını vermiş ama başarılı olamamış insanların önünü küçük metafizik dokunuşlarla açmakta mümkündür. Tabiki öncelikle bir uyumlama ve ardından olumlama yapmak gerecetir.

3- Evlilik ve aile danışmanlığı. Evliliğin mutlak kader olup olmadığı, yani evleneceğimiz kişinin Allah katında kesinleştirilip bizim de evlendiğimiz kişiyle mecburen evlenip evlenmediğimiz konusu hep tartışma konusu olmuştur. Bu konuda Kuranı Kerimde net bir ifade yoktur. Bazı hadisi şeriflerde farklı versiyonlarda izahatlar vardır. Ancak bu hadisi şeriflerin metin ve teknik analizinde ortaya çıkan sonuçlara bakarsak hadisi şerif olmama ihtimali ortaya çıkar.

Bence; www.suleymanasaf.com

Eğer evlilik yapacağımız kişi mecburi kaderimiz olsaydı boşanmaların, yeniden ve hatta defalarca evlenmelerin, aile mutsuzluklarının olmaması gerekirdi ve boşanmanın da kesin dille haram kılınması yani yasaklanması gerekirdi. Ayrıca Allah’ın belirli şartlarda çok eşliliğe izin vermemesi de gerekirdi. Yine evliliğe aile veya çevreden üçüncü kişilerin aracı ve etkin olmaması da lazımdı. Doğrusunu Allah bilir ancak benim kabul etiğim tez eşimiz olacak kişinin mecburi kader olmadığı, uyum ve anlaşmaya dayalı tercihler olduğu şeklindedir..

O zaman mutlu bir evlilik ve sağlıklı bir yuva için doğru tercih en önemli adımdır. Bu aşamada evlenilecek kişilerde tabiat uyumu, yaşam haritasındaki bütünleşiklik veya paralellik, denklik, ruhsal uyum, kişiler üzerindeki metafizik etkenler gibi bir çok şeyin hesap edilerek evlilik adımı atılmalıdır. Bunu da ancak havas ilmini bilen bir kimse yapabilir. Evlenmeden önce bu ön şartlara dikkat etmeyenlerin, yani bir havas uzmanına uğramayanların yolu bir süre sonra evlilik terapistlerine, yada mahkemelere düşecektir. Tabi bir de hastahane ve hapishane yolları da var. www.suleymanasaf.com

Evlilik sürecinde de yaşanan bir çok fiziksel yada metafiziksel problemin çözüm merkezlerinden biri, belki de en önemlisi yine havas ilmini bilen ve ona göre yön verip çalışma yapan kişilerdir. Yani sizlersiniz.

 (Devamı Gelecek…)           

Share Button