Havas İlmiyle Yapılabilecek Meslekler 2

Bir önceki yazımızda havas ilmini öğrenerek danışmanlık yani belirli alanlarda yaşam koçluğu yapabileceğinizden bahsetmiştik. Özellikle belirli alanlar diyorum, çünkü bunu her alanda yapmaya kalkarsanız inandırıcılığınızı kaybedebilirsiniz. Ayrıca bırakın başkaları da bu pastadan istifade etsin.

Şimdi işin bir başka boyutu olan şifacılıktan bahsedelim. İnsanlar genellikle metafizik ve parapsikolojik sorunları, bilhassa da hastalıkları sebebiyle havas ehli olarak düşündükleri kişilere müracaat ederler. Genel yapılan muska yazmak, hastaya okumak ve okuma vermek, suya okumak şeklindedir. Bazıları görevli atadıklarını, bazıları reiki veya bioenerji gibi yöntemlerle şifa verdiklerini, bazıları da hacamat yaptıklarını da iddia ederek şifacılığın farklı versiyonlarını da denemektedirler. Genel olarak olumlu sonuç alınamamakla birlikte bazen bunlardan plasebo etkisiyle iyileşenler de vardır.

Bu yapılan çalışmalar özünde kısmen doğru olsa bile genel itibariyle bir çok yanlışlıklar içermekte ve tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Çünkü yapılan uygulamalar genellikle kitaplarda yazan şeylerin kağıda yada nefese dökülmesi şeklindedir. Elbette yeni şeyler icat etmeye gerek yok. Kitaplarda yazılı olan mücerrep uygulamalardan istifade edilecektir. Ancak siz kitapta yazılı olanı zaman, mekan, kişi ilimlerine vakıf olmadan ve gereklerine riayet etmeden yazarsanız sonuç alamazsınız. Mesela hastanın ruhsal yönünü bilip, onun için gerekli olan vefki astrolojik takvimine göre oluşturup, zamanını akip ederek yazmazsanız sonuç alamazsınız. Daha da kötüsü yazdığınız vefk korumaktan ziyade zarar verir.

O zaman işi doğrusu ne?

İşin doğrusu bugün tıp doktorlarının yaptığıdır. Yani önce yeterince eğitim alıp, bilgiyi stajla pekiştirip, sonrasında branşlaşmaktır. Branşlaşmanın da 2 yönü vardır

1- İlimde branş

2- Uygulamada branşlaşmak.

Havas ilminin çok geniş kapsamlı olduğu ortadadır ve herkesin içtihat derecesinde her şeyi bilmesi zaman alan bir süreçtir. Şifacılık yapacakların öncelikle şifa dallarında yeterli bilgiyi öğrenmesi lazımdır. Bunlar rukye okuma usulleri, metafizik etkiler, parapsikolojik problemler, muska yazım teknikleri, metafizik varlıkların istihdamı, bioenerji ve hacamat olarak ana başlıklar altında toplanabilir. Hangi rahatsızlıklar rukye ile, hangileri muska ile, hangileri bio enerjiyle tedavi edilir, hangi rahatsızlıklarda metafizik varlıklar istihdam edilmelidir, hangi sorunlar hacamat ile çözülür gibi soruların cevapları öğrenilmeden şifacı olunamaz.

Tüm bunları öğrenmek de yeterli değildir. Tıp okuyan bir öğrenci tıbbın bütün dallarının derslerini görür ama sonrasında birini seçip orada uzmanlaşır. KBB doktoru dişin de gözün de anatomosini bilir ama hiç diş çeken, göz muayene eden bir KBB uzmanı göremezsiniz. Elbette pretisyen sağlık ocağı hekimleri genel muayene ederler. Ama sadece basit rahatsızlıklar için ilaç yazar ve ileri boyuttakileri daha kapsamlı bir hastane ve uzman bir hekime havale ederler.

Tıpkı bunun gibi havas ilmiyle şifacılık yapacak olanlar da her şeyi okuyarak öğrenseler bile bir dalda branşlaşmak zorundadır. Aksi halde büyük sıkıntılara sebep olabilir.

Nasıl mı?

Örneğin metafizik varlıklarla çok uğraşan ve onlarla öyle yada böyle iletişim sağlayan kişiye bir rukye hastası gelse, o kimse de ona yönelik çalışma yapsa, rukye hastasında da musallat olmasa, ORDAN AYRILMADAN MUSALLATA maruz kalır. Çünkü metafizik varlıklarla uğraşan kişilerin sadece yanlrında değil, çevrelerinde de varlıklar dolaşır. Yanındaki ulvi bir varlık olsa bile etrafta onara engel olmak ve düşmanlık etmek için dolaşan süfli varlıklar vardır ve oraya gelenlere musallat olabilirler. Keza rukyeci birine musallatlı bir hasta gelse ve ona okusa, hastadaki musallatlar rukyeciye zarar verebilirler.

Bir başka branşlaşma sebebi de havas ilminde neyle çok uğraşır ve uzmanlaşırsanız o konuda mental ve ruhsal olarak gelişirsiniz. Her dalda çalışmalar yaparsanız yerinizde sayarsınız.

Share Button

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir